Product zoeken

Gewekt door het licht - Ken Carey

€ 7,50
Productcode: 9789069634104
Omschrijving

Dit boek is een juweeltje in de traditie van 'ontvangen kennis' en al jarenlang een bestseller in diverse landen. Het boek geeft vorm aan het groeiende besef dat onzichtbare patronen, dwars door stof en geest heen, werkzaam zijn en voor de 'aandachtigen' onder ons herkenbaar en vertaalbaar zijn. In de voortsnellende tijdsspanne waarin wij ons nu bevinden en waarin een overvloed van kennis beschikbaar is, is er tevens de natuurlijke vraag naar samenhang. Samenhang tussen de mens en zijn wereld is voorwaarde voor persoonlijke groei en mondiale ontwikkeling. Verbanden aanbrengen in ecologisch, politiek en spiritueel opzicht is een rijpingsproces van de mens als eenling to een mens als schakel in het totale evolutieproces, groeiend naar een balans tussen bewustzijn en vorm. De 'ontvangen kennis' die in dit boek is neergelegd is een weergave van de reeds aanwezige kennis die door de menselijke evolutie is opgebouwd en is voor velen zeer herkenbaar. Zij verwijst naar mogelijkheden om hemel en aarde bijeen te brengen, in de meest brede zin van het woord. Alleen als we luisteren, kunnen we horen. 

BTWnummer 095703615B01 * Kamer van koophandelnummer 02081198 * Banknummer NL86RABO0148802133